Veerdienst Enkhuizen-Stavoren

!!! Please ensure, that your contribution or question is placed into the relevant section !!!
Questions about rolling stock, for example, do not belong in "Questions about the Forum". Following is perhaps the right area where your question will be better looked after:
General questions to EEP , Splines, rolling stock, Structures in EEP, landscape elements, Signalling system and controlling, designers, Europe-wide EEP meetings , Gossip
Your cooperation to keep the forum clear is appreciated.
In the case of pictures that are attached to the article, the source must also be stated. This also applies to your own pictures, which were taken by you. Pictures without source information will be deleted!
 • Van 1899 tot 1936 bestond er een veerdienst voor goederenwagons tussen Station Enkhuizen over de Zuiderzee naar station Stavoren , aansluitend op de spoorverbindingen aan beiden zijden.

  Daarnaast was er vanaf 1899 tot 1963 een passagiers-bootdienst voor rekening van de N.S. die daarna als particuliere dienst verder werd uitgevoerd door verschillende rederijen.

  Voor informatie zoek op internet naar : Wikipedia - Veerdienst Enkhuizen- Stavoren

  Al lange tijd ben ik van plan geweest deze veerdiensten in een modelbaan te verwerken. Vanaf april 2022 ben ik hier werkelijk aan begonnen en wil ik regelmatig wat beelden laten zien van hoe de modelbaan zich ontwikkeld.

  De modelbaan brengt alleen de Enkhuizer kant van de beide veerdiensten in beeld. Het tijdperk waarin de modelbaan wordt geplaatst is rond 1930. Ik streef absoluut geen 1:1 nabouw van de situatie van toen na, maar tracht de sfeer van de veerdienst en de daarbij behorende omgeving in beeld te brengen.

  Het station Enkhuizen is door mij naar een aantal op het internet gevonden oude foto’s en het huidige nog aanwezige deel, als model meer of meer nagebouwd in de uitvoering van rond 1900-1930 met een overkapping op de perrons en een overkapping naar de veerboot voor passagiers.

  De op en af voersteiger van de goederen wagons op de stoompont is naar eigen fantasie gebouwd mede gebaseerd op oude foto’s.

  De Stad zoals deze op de modelbaan wordt gebouwd is geheel op eigen fantasie gebaseerd, wel zullen een aantal kenmerkende gebouwen van Enkhuizen worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de Zuiderkerk, Drommedaris, Deel van het Binnen museum en enkele huizen.

  De verdere bebouwing vind plaatst met modellen van willekeurig gekozen gebouwen uit geheel Nederland. Deels al gebruikt door mij op eerder gemaakte modelbanen, dit om wat tijd te besparen in de totale bouwtijd van dit project.

  Bron voor bouwen zijn screenshots van Google streetview , foto’s en door anderen modelbouwers gemaakte Sketchup-modellen die door mij alleen worden gebruikt als basis voor afmetingen en ideeën over detaillering en stijl.

  De in de modelbaan geplaatste modellen worden geheel door mij in Sketchup opnieuw gebouwd met eigen texturen ( meestal van http://www.texturen.com/) en door mij gedetailleerd. Daarna via Blender en HomeNos naar EEP overgebracht.

  De in de modelbaan opgenomen schepen, treinen en sommige auto’s zijn door mij ook in Sketchup gebouwd meestal op basis van door mij gekochte modelbouw tekeningen bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, aangevuld met foto’s en beschrijvingen in boeken als verdere bronnen.


  Von 1899 bis 1936 gab es einen Fährdienst für Güterwagen zwischen dem Bahnhof Enkhuizen über die Zuiderzee und dem Bahnhof Stavoren mit Anschluss an die Eisenbahnverbindungen auf beiden Seiten.

  Außerdem gab es von 1899 bis 1963 einen Personenschifffahrtsdienst im Auftrag der N.S., der dann als privater Dienst von verschiedenen Reedereien weitergeführt wurde.

  Informationen finden Sie im Internet unter: Wikipedia - Fährdienst Enkhuizen- Stavoren

  Seit langem habe ich vor, diesen Fährbetrieb in eine Modellbahnanlage einzubauen. Ab April 2022 habe ich tatsächlich damit begonnen und möchte hier einige Bilder zeigen, wie sich die Modellanlage regelmäßig entwickelt.

  Die Modellanlage wird nur die Enkhuizer Seite der beiden Fährlinien abbilden. Die Epoche, in der die Modellanlage angesiedelt sein wird, ist um 1930. Ich strebe keineswegs eine 1:1 Rekonstruktion der damaligen Situation an, sondern versuche die Atmosphäre des Fährbetriebes und seiner Umgebung darzustellen.

  Ausgehend von einer Reihe alter Fotos, die ich im Internet gefunden habe, und dem noch vorhandenen Teil, habe ich den Bahnhof Enkhuizen mehr oder weniger als Modell in der Version von ca. 1900-1930 rekonstruiert, mit einem Dach auf den Bahnsteigen und einem Dach auf der Fähre für die Passagiere.

  Der Ein- und Ausstiegssteg für die Güterwaggons auf der Dampffähre wurde nach meinen eigenen Vorstellungen und teilweise auf der Grundlage alter Fotos gebaut.

  Die Stadt, wie sie auf der Anlage gebaut wird, basiert vollständig auf meiner eigenen Vorstellung, obwohl eine Reihe charakteristischer Gebäude von Enkhuizen enthalten sein werden. Beispiele sind die Zuiderkerk, Drommedaris, ein Teil des Binnenmuseums und einige Häuser.

  Der weitere Aufbau erfolgt mit Modellen von zufällig ausgewählten Gebäuden aus den ganzen Niederlanden. Teilweise schon von mir bei früheren Modelleisenbahnen verwendet, um etwas Zeit in der Gesamtbauzeit dieses Projektes zu sparen.

  Quelle für den Bau sind Screenshots von Google Streetview, Fotos und Sketchup-Modelle von anderen Modellbauern, die ich nur als Grundlage für die Abmessungen und Ideen über Detaillierung und Stil verwende. Die in der Modellanlage platzierten Modelle sind komplett von mir in Sketchup mit eigenen Texturen ( meist von http://www.texturen.com ) nachgebaut und von mir detailliert. Dann via Blender und HomeNos nach EEP übertragen.

  Die Schiffe, Züge und einige Autos, die in der Modellanlage enthalten sind, habe ich ebenfalls in Sketchup gebaut, meist auf der Grundlage von Modellzeichnungen, die ich von der Niederländischen Gesellschaft der Modellbauer gekauft habe, ergänzt durch Fotos und Beschreibungen in Büchern als weitere Quellen.

  Allereerst de door mei gebouwde veerboten

  Personenvervoer:

  Motorschip W.F. van der Wyck ; 725 ton in dienst van 1923 -1955

  ENK-0017

  Goederenwagons vervoer:

  Stoompont Enkhuizen II in dienst van 1902 -1936 ENK-0026


  Binnenkort komt er meer

  Cees

  EEP6, bis EEP17, HNOS 16

  Terra Desktop Gamer 32 Gb mem, 2 x Display 27”

  Nvidia Geforce RTX 3060. 12Gb Video memory , 1TB SSD 1TB HDD

  Windows 11

  Sketchup 2023 PRO, Blender 2.78c, Textures van http://www.textures.com

 • Nu enkele beelden van het station:

  Het Hoofdgebouw met de overkappingen boven de perrons en de bootsteiger


  Nun einige Bilder des Bahnhofs:

  Das Hauptgebäude mit den Vordächern über den Bahnsteigen und dem Bootsanleger


  ENK-0016

  ENK-0009

  ENK-0029

  ENK-0030

  EEP6, bis EEP17, HNOS 16

  Terra Desktop Gamer 32 Gb mem, 2 x Display 27”

  Nvidia Geforce RTX 3060. 12Gb Video memory , 1TB SSD 1TB HDD

  Windows 11

  Sketchup 2023 PRO, Blender 2.78c, Textures van http://www.textures.com

 • De eerste vijf goederen wagons worden van de stoompont gehaald.

  Die ersten fünf Güterwaggons werden von der Dampffähre genommen.


  ENK-0018

  ENK-0019

  ENK-0020

  Dat was het voor vandaag / Das war's für heute

  Cees

  EEP6, bis EEP17, HNOS 16

  Terra Desktop Gamer 32 Gb mem, 2 x Display 27”

  Nvidia Geforce RTX 3060. 12Gb Video memory , 1TB SSD 1TB HDD

  Windows 11

  Sketchup 2023 PRO, Blender 2.78c, Textures van http://www.textures.com

 • Geweldig, Cees!!

  Station Enkhuizen is heel herkenbaar.


  Großartig, Cees!!!

  Der Bahnhof Enkhuizen ist sehr gut zu erkennen.

  Für nicht-HolländischeTexte verwende ich ein Online-Übersetzungstool. Entschuldigung, wenn die Sätze grammatikalisch falsch sind. For the non-Dutch Text I use an online translation tool (DeepL) Sorry for some grammer errors.

  Grüße aus Holland.

  Warner


  Laptop: Dell G15 - AMD Ryzen 7 5800H - RTX 3060 6GB - 64Gb - Windows 11 / EEP 15.1 Patch 2 - Plugin 1 / EEP 17.2 Expert [X64] Plugins: 1,2

 • Knap werk Cees. leuk om iets te zien wat ook in Nederland te vinden is.

  EEP5 ;; EEP 6 :: EEP 7 :: EEP 14 :: v.: 14.1 Expert (x64), Patch 2 :: EEP 16, EEP17,1

  Windows 10 :: AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor :: 3.20 Ghz :: 16 Gb geheugen :: 64 bits besturingssysteem x64-processor :: NVIDIA GeForce GTX 1050

  Wim aus Holland.

 • Hallo Cees,

  interessantes und mutiges Projekt! Und was man bisher sieht, sieht sehr gur aus:be_1:

  Mutig deshalb, weil es ja kaum Modelle aus dieser frühen Epoche gibt... hast Du die Lokomotive selbst gebaut? Sieht sehr gut aus!

  Viel Spaß beim Bauen wünscht

  Gerhard

  DeepL:

  ======

  Hallo Cees,

  interessant en moedig project! En wat je tot nu toe ziet ziet er erg goed uit :be_1:

  Moedig omdat er nauwelijks modellen zijn uit deze vroege tijd... Heb je de locomotief zelf gebouwd? Het ziet er erg goed uit!

  Veel bouwplezier
  Gerhard

  i7-7800X (12x 4GHz), 32GB RAM | GeForce GTX 1080, 8GB RAM

  Win10Pro (v21H2):

  EEP16.4 (PI1,2,3); EEP17.1 (kein PI, nicht aktiv genutzt)

 • Dank je,

  Locomotief en wagons zijn door mij gebouwd, ook de nog niet getoonde personentreinen heb ik gebouwd naar tekeningen van de Nederlandse Modelbouw vereniging.

  En inderdaad heb ik het meeste plezier in deze hobby met het zelf bouwen van zoveel mogelijk eigen modellen. Ook de splines van dijken en kademuren zijn van mij.

  In de oude binnensteden zijn nog veel herkenbare zaken te vinden uit die tijd die als bron voor modellen kunnen dienen..

  --

  Ich danke Ihnen,


  Lokomotive und Waggons habe ich selbst gebaut, auch die noch nicht gezeigten Personenzüge habe ich nach Zeichnungen des Niederländischen Modellbauvereins gebaut.

  Und in der Tat, ich genieße dieses Hobby am meisten, wenn ich so viele eigene Modelle wie möglich baue. Auch die Splines der Deiche und Kaimauern sind von mir.

  In den alten Innenstädten kann man noch viele erkennbare Dinge aus dieser Zeit finden, die als Quelle für Modelle dienen können.

  Viele Grüße

  Cees

  EEP6, bis EEP17, HNOS 16

  Terra Desktop Gamer 32 Gb mem, 2 x Display 27”

  Nvidia Geforce RTX 3060. 12Gb Video memory , 1TB SSD 1TB HDD

  Windows 11

  Sketchup 2023 PRO, Blender 2.78c, Textures van http://www.textures.com

 • Cees, wat een mooi project en adembenemend mooie modellen heb je gebouwd. TOP !

  Ik wou dat ik daartoe in staat was in EEP.

  Voor Trainz is het me in het verleden goed gelukt met SketchUp maar hier durf ik er niet aan te beginnen.


  Heb jij per ongeluk ? een goede beschrijving hoe je dat kunt aanpakken?

  Cees, was für ein schönes Projekt und atemberaubend schöne Modelle, die du gebaut hast.

  Ich wünschte, ich könnte das in EEP tun.

  Für Trainz ist mir das in der Vergangenheit mit SketchUp gut gelungen, aber hier traue ich mich nicht anzufangen.

  Haben Sie zufällig ? eine gute Beschreibung, wie das geht?

  EEEC, EEP 2.43, EEP 3.2, EEP 4.2, EEP 5.2 +++, EEP 6 Gold +++*, EEP9 Expert 64 bit (patch 1) , EEP X Expert, EEP XI Limitierte ausgabe, EEP XII Expert, EEP XIII Expert, EEP XV Expert*, EEP XVI Expert*

  *Im Einsatz

  MS Windows 10, Intel i7 8700 16GB @ 4.6 GHz NVidia GForce GTX1080

 • Sieht faaaaantastisch aus Cees. Aber das weisst du das ich denke :)

  //Denn

  Win 10 Home 64bit - i9 10.9KCPU 10-Core 5.2GHz - 64Gb Ram - NVIDIA GeForce 1650 4Gb

  EEP 13.2 Expert (ENG Steam edition) - EEP 15.1 Expert (ENG Trend edition)

  EEP Bodentextur-Tool, EEP TSPCalc, EEP Texture Multiplier, EEP Model Multiplier,

  EEP Model Files Converter, EEP HomeNOS15, Blender v2.78b, Adobe Photoshop

 • Hey Cees,

  Mag ik in de cc van die PN staan? :av_1:

  Flying_Dutchman

  Dank voor je compliment, ik stuur je een PN over je vraag naar een beschrijving

  Cees

  Für nicht-HolländischeTexte verwende ich ein Online-Übersetzungstool. Entschuldigung, wenn die Sätze grammatikalisch falsch sind. For the non-Dutch Text I use an online translation tool (DeepL) Sorry for some grammer errors.

  Grüße aus Holland.

  Warner


  Laptop: Dell G15 - AMD Ryzen 7 5800H - RTX 3060 6GB - 64Gb - Windows 11 / EEP 15.1 Patch 2 - Plugin 1 / EEP 17.2 Expert [X64] Plugins: 1,2

 • Deze week een aantal screenshots van de bebouwing rondom de Zuiderkerk --

  Diese Woche: einige Screenshots des bebauten Gebiets um die Zuiderkerk


  Bebouwing van de havenkade bij de draaibrug over de haven -- Gebäude am Hafenkai in der Nähe der Drehbrücke über den Hafen

  ENK-0005

  Luchtfoto deel van bebouwing links van de hoofdingang van de kerk -- Luftaufnahme eines Teils des Gebäudes links vom Haupteingang der Kirche

  ENK-0006


  De zeedijk bij de Keersluis deze wordt alleen gesloten bij hoogwater ter bescherming van de binnenstad en havens. Voor de sluis ligt een "Stoomfiets " dat is een haringlogger met stoommachine aandrijving, kwamen in Enkhuizen niet voor maar wel aan de havens aan de Noordzeekant.

  --

  Der Seedeich an der Schleuse, der nur bei Flut geschlossen wird, um das Stadtzentrum und die Häfen zu schützen. Vor der Schleuse steht ein "Stoomfiets", ein Heringslogger mit Dampfmaschinenantrieb, der in Enkhuizen nicht vorkam, wohl aber in den Häfen auf der Nordseeseite.


  ENK-0007

  Opname van de haveningang. Rechts staat een oude stadstoren uit Hoorn, in het midden achter het bankje een deel van het binnen museum, waren de vroegere peper-pakhuizen. Voor de kerktoren het stadhuis .

  --

  Aufnahme der Hafeneinfahrt. Rechts ist ein alter Hoorner Stadtturm zu sehen, in der Mitte hinter der Bank ein Teil des Hallenmuseums, in dem sich die Gebäude der ehemaligen Pfefferlager befanden. Vor dem Kirchturm das Rathaus.

  ENK-0008


  Het gebouw met de zuilengang is een model van de vroegere Amsterdamse Koopmansbeurs, Het gebouw was in werkelijkheid vierkant van opzet , maar om het passend op deze plek te maken heb ik het een rechthoekige vorm gegeven. Op de voorgrond een geopende Opklapbrug naar eigen ontwerp gebouwd.

  --

  Das Gebäude mit dem Säulengang ist ein Modell der ehemaligen Amsterdamer Börse. Das Gebäude war eigentlich quadratisch, aber um es an dieser Stelle unterzubringen, habe ich ihm eine rechteckige Form gegeben. Im Vordergrund eine offene Klappbrücke nach meinem eigenen Entwurf.


  ENK-0013

  Het stadhuisplein met daarop in het bloemenplantsoen een muziektent, De muziektent heb ik gebouwd naar een oude foto van een muziektent uit Apeldoorn

  --

  Der Rathausplatz mit einem Musikpavillon im Blumengarten, den ich nach einem alten Foto eines Musikpavillons aus Apeldoorn gebaut habe.


  ENK-0014

  De oude stadsgevangenis van Deventer, is nu een museum met origineel interieur. Rechts nog een deel van het binnen museum en links op de foto de achtergeven van het stadhuis van Deventer.

  --

  Das alte Stadtgefängnis von Deventer ist heute ein Museum mit originalem Interieur. Rechts ein weiterer Teil des Innenmuseums und links auf dem Foto die Rückseite des Rathauses von Deventer.


  ENK-0015

  Nog een luchtfoto van de bebouwing rond de Zuiderkerk.

  --

  Eine weitere Luftaufnahme der Gebäude rund um die Südkirche.

  ENK-0021

  EEP6, bis EEP17, HNOS 16

  Terra Desktop Gamer 32 Gb mem, 2 x Display 27”

  Nvidia Geforce RTX 3060. 12Gb Video memory , 1TB SSD 1TB HDD

  Windows 11

  Sketchup 2023 PRO, Blender 2.78c, Textures van http://www.textures.com

 • Klasse Bilder Cees. Grosse Arbeit, gut gemacht.

  //Denn

  Win 10 Home 64bit - i9 10.9KCPU 10-Core 5.2GHz - 64Gb Ram - NVIDIA GeForce 1650 4Gb

  EEP 13.2 Expert (ENG Steam edition) - EEP 15.1 Expert (ENG Trend edition)

  EEP Bodentextur-Tool, EEP TSPCalc, EEP Texture Multiplier, EEP Model Multiplier,

  EEP Model Files Converter, EEP HomeNOS15, Blender v2.78b, Adobe Photoshop

 • Hey Cees,

  Lijkt wel een openluchtmuseum te worden. Een verzameling van allerlei markante gebouwen in Nederland lijkt het te worden. Maar ga vooral door en stuur zoveel mogelijk foto's. :)

  Hallo Cees,

  Es scheint sich zu einem Freilichtmuseum zu entwickeln. Eine Sammlung aller möglichen markanten Gebäude in den Niederlanden, so scheint es. Aber schick ruhig so viele Fotos wie möglich :)

  Für nicht-HolländischeTexte verwende ich ein Online-Übersetzungstool. Entschuldigung, wenn die Sätze grammatikalisch falsch sind. For the non-Dutch Text I use an online translation tool (DeepL) Sorry for some grammer errors.

  Grüße aus Holland.

  Warner


  Laptop: Dell G15 - AMD Ryzen 7 5800H - RTX 3060 6GB - 64Gb - Windows 11 / EEP 15.1 Patch 2 - Plugin 1 / EEP 17.2 Expert [X64] Plugins: 1,2

 • Incredible! This ist dedication beyond imagination! 8| Congrats! :thumbup:

  Es grüsst der Fisch. (EEP6 - Stehenbleiber, Feingucker und Hg. des "Guide Fischelin für Schmalspuranlagen") Psst! Nicht weitersagen! Mittlerweile EEP14!!!:ao_1:

 • Vandaag een toon ik een paar beelden van het zogenaamde eiland. Het oudste bewoonde gebied van Enkhuizen. Dit gebied ligt tegenover de Drommedaris een oude standstoren van Enkhuizen. De toren ligt vlak bij het station. Aan de andere kant van de haven ligt het eiland. Dit gebied heb ik een eigen interpretatie gegeven op basis van foto's en de beschikbare ruimte op de modelbaan, de kade's heb ik rond laten verlopen in plaats van rechthoekig dit om vaarruimte te krijgen voor wat grotere schepen.

  --

  Heute zeige ich ein paar Bilder von der sogenannten Insel. Das älteste bewohnte Gebiet von Enkhuizen. Dieses Gebiet liegt gegenüber dem Drommedaris, einem alten Standturm von Enkhuizen. Der Turm befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. Auf der anderen Seite des Hafens befindet sich die Insel. Ich habe diesen Bereich auf der Grundlage von Fotos und dem verfügbaren Platz auf der Anlage selbst interpretiert. Die Kais wurden abgerundet statt rechteckig, um Platz für größere Schiffe zu schaffen.


  Links op de foto de Drommedaris, een oude stadstoren van Enkhuizen.

  --

  Links im Bild ist der Drommedaris, ein alter Stadtturm von Enkhuizen.


  ENK-0053

  Een iets andere beeldhoek.

  --

  Ein etwas anderer Blickwinkel.

  ENK-0054

  De Haringkade heb ik gebaseerd op die uit Vlaardingen, hier is een zogenaamde wantwagen te zien met een deel van de vleet (drijfnetten) die naar de taanderij gebracht worden en ter reparatie gaan, het zogenaamde boeten. Aan de overkant van de haven het linker deel van het eiland.

  --

  Ich habe mich bei der Haringkade an der von Vlaardingen orientiert, hier sieht man einen sogenannten Treibnetzwagen mit einem Teil des vleet (Treibnetz), der zur Taanderij gebracht wird und zur Reparatur geht, genannt boeten. Auf der anderen Seite des Hafens der linke Teil der Insel.


  ENK-0038

  Een straatje op het eiland, links een aantal Amsterdamse grachtenpanden.

  --

  Eine Straße auf der Insel, links davon einige Amsterdamer Grachtenhäuser.

  ENK-0039

  --

  Rechts der Heringskai mit den Schifffahrtslagern von Vlaardingen, dahinter die Drommedaris, und dahinter wieder das Gebiet um die Zuiderkerk.

  Vor dem Kai befinden sich ein Dampfer und ein Segellogger.


  ENK-0001

  Nogmaals het straatje op het eiland maar nu de tegenoverliggende zijde.

  --

  Wieder die Gasse auf der Insel, aber jetzt die gegenüberliegende Seite.

  ENK-0002


  Hier komen in het midden van het eiland een paar grachten samen.

  --

  Hier treffen sich zwei Kanäle in der Mitte der Insel.

  ENK-0003

  Het zelfde punt als op de vorige opname, maar nu richting Zuiderzee/IJsselmeer.

  De wit gepleisterde huizen links zijn afkomstig uit Thorn, het witte stadje in de provincie Limburg.

  --

  Derselbe Punkt wie bei der vorherigen Aufnahme, aber jetzt in Richtung Zuiderzee/IJsselmeer.

  Die weiß verputzten Häuser auf der linken Seite stammen aus Thorn, der weißen Stadt in der Provinz Limburg.

  ENK-0004

  Het eiland met de afgeronde kademuren, opname genomen vanaf de Drommedaris.

  --

  Die Insel mit den abgerundeten Kaimauern, aufgenommen von der Drommedaris aus.

  ENK-0011

  Dat was het weer voor vandaag, groeten Cees.

  --

  Das war's wieder für heute, viele Grüße Cees.

  EEP6, bis EEP17, HNOS 16

  Terra Desktop Gamer 32 Gb mem, 2 x Display 27”

  Nvidia Geforce RTX 3060. 12Gb Video memory , 1TB SSD 1TB HDD

  Windows 11

  Sketchup 2023 PRO, Blender 2.78c, Textures van http://www.textures.com

 • :thumbup: :thumbup: :thumbup:  :thumbup: :thumbup:

  Geweldig wat je allemaal bouwt.

  Je kan maar 1 :thumbup: geven. Dus doe het maar even zo.

  Für nicht-HolländischeTexte verwende ich ein Online-Übersetzungstool. Entschuldigung, wenn die Sätze grammatikalisch falsch sind. For the non-Dutch Text I use an online translation tool (DeepL) Sorry for some grammer errors.

  Grüße aus Holland.

  Warner


  Laptop: Dell G15 - AMD Ryzen 7 5800H - RTX 3060 6GB - 64Gb - Windows 11 / EEP 15.1 Patch 2 - Plugin 1 / EEP 17.2 Expert [X64] Plugins: 1,2

  Edited once, last by Warner (August 6, 2023 at 5:10 PM).

 • ik wist niet wat ik zag, was er pas geweest met partner en vriendin uit Australie, en het ziet er net zo uit stoom trein genomen en dat nu zo te zien, echt super mooi

  ruud

  Windows 11, EEP 17, EEP 16 und EEP 15. HP Pavilion Desktop TP01 1570nd 8 GB RAM - 256 GB PCIe® NVMe™ SSD + 1 TB HDD, Intel® Core™ i5-10400F (6 Kerne), NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super™ (6 GB GDDR6 reserviert)